Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej Myślenice

Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej Myślenice - zdjęcie profilowe
Adres:
Szpitalna 2

Miasto:
Myślenice

Województwo:
małopolskie
Kontakt:
http://www.szpitalmyslenice.pl informacja: 12 273 03 55 spzoz@szpitalmyslenice.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IISzpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 52.81

Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej Myślenice!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej Myślenice!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-07 14:05:25
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia przy SPZOZ Myślenice, tel: 728939030, tel: 609819105, https://www.szpitalmyslenice.pl/pacjent/szkola-rodzenia
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, skierowanie do szpitala, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego, inne (jakie?):

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
3
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
3
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, zimny okład, kąpiel/prysznic
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
2
Liczba 2-3 osobowych
6
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
w ramach etatu jest zatrudniona położna laktacyjna

Możliwość konsultacji z psychologiem
tak - psycholog zatrudniony przez szpital

Godziny odwiedziny
odwiedziny odbywają się w godzinach 14.00-18.00, w wydzielonym pomieszczeniu

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Wojciech Dudek
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Mirosława Komenda
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Barbara Solarz
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Barbara Biela - Wcisło

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
854
Odsetek cesarskich cięć
62%
Odsetek nacięć krocza
64%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie pobiera

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Tak
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie 11a - jest możliwość zważenia pacjenta na łóżkach szpitalnych z wbudowaną wagą. Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie 12 i 13 - strona internetowa szpitala przystosowana dla osób niepełnosprawnych, zawierająca istotne informacje oraz wybrane dokumenty dla pacjentów. W razie potrzeby szpital ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego. Pozostałe informacje, dokumenty, realizowane projekty na stronie internetowej szpitala: https://www.szpitalmyslenice.pl/.

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
1. Certyfikat Wzorowa Placówka Medyczna, październik 2021 rok. 2. W trakcie Certyfikacji Zintegrowanego Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego 9001:2015, 14001:2015. (I etap). 2023 rok. 3. ,,Zaprojektowanie i przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Myślenice” zwyciężyła w Finale Konkursu "Modernizacja Roku 2018" w kategorii Zdrowie i opieka społeczna. 2019 rok. 4. Nagroda "Obiekt XXV - lecia" Modernizacja Roku & Budowa XXI w. :Zaprojektowanie i przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Myślenicach" 2021 rok.