SP ZOZ Brzeskie Centrum Medyczne

SP ZOZ Brzeskie Centrum Medyczne - zdjęcie profilowe
Adres:
Mossora 1

Miasto:
Brzeg

Województwo:
opolskie
Kontakt:
http://www.bcmbrzeg.pl 77 444 65 36 sekretariat@bcmbrzeg.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: ISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają SP ZOZ Brzeskie Centrum Medyczne!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: SP ZOZ Brzeskie Centrum Medyczne!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-04-07 07:59:07
Szkoła rodzenia
Nazwa: Bocianek Tel. 692 078 539 e:mail: bocianek@bcmbrzeg.pl
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
1
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
1
Liczba sal wieloosobowych
3
Pomocny sprzęt
3

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, aromaterapia, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
3
Liczba 2-3 osobowych
2
Liczba sal 4 osobowych i większych

Pomoc laktacyjna
Pomoc laktacyjna jest udzielana na bieżąco prze wykwalifikowany personel. Pacjentka podczas pobytu ma możliwość skorzystania z laktatora, wkładek, kapturków laktacyjnych.

Możliwość konsultacji z psychologiem
W godzinach pracy 7:00 - 14:35

Godziny odwiedziny
12:00 - 14:00 16:00 - 18:00

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Marin Binkowski
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Barbara Zoń
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Elżbieta Głowcka-Popowska
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Karolina Frysiak

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
374
Odsetek cesarskich cięć
56%
Odsetek nacięć krocza
22%

Opłaty pobierane w szpitalu
NIE

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Anna Alberska

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital