Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Szpital im. Karola Marcinowskiego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Szpital im. Karola Marcinowskiego - zdjęcie profilowe
Adres:
Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9

Miasto:
Gostyń

Województwo:
wielkopolskie
Kontakt:
http://www.szpital.gostyn.pl tel.: 65 3226834 sekretariat@szpitalgostyn.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: I

Szpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Szpital im. Karola Marcinowskiego!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Szpital im. Karola Marcinowskiego!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2019-04-25 11:23:52
Szkoła rodzenia
Tak
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
1
Pomocny sprzęt
worek sako, piłka
Liczba sal wieloosobowych
2
Pomocny sprzęt
worek sako, piłka

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak, tylko po jednej operacji

Obecność douli
Tak, może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej

Pomoc laktacyjna
doradca laktacyjny, laktator elektryczny, poduszka do karmienia

Możliwość konsultacji z psychologiem
Tak

Godziny odwiedziny
od 13.00 do 17.00

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
lek. Ryszard Migas
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Katarzyna Sowińska
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
lek. Olga Białoskórska
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Mariola Adamczak

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
753
Odsetek cesarskich cięć
29%
Odsetek nacięć krocza
66%

Opłaty pobierane w szpitalu
wymagany jest tylko zakup fartucha ochronnego - 5 złotych

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Nie
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie

Inne ważne informacje od szpitala

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Kamila Gogół


Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
PN-EN ISO 9001:2015-10 z dnia 24.08.2018 r.