Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego - zdjęcie profilowe
Adres:
Żeromskiego 22

Miasto:
Mielec

Województwo:
podkarpackie
Kontakt:
http://www.szpital.mielec.pl centrala: 17 78 00 1 sekretariat@szpital.mielec.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-03-08 11:38:00
Szkoła rodzenia
Szkoła rodzenia "Rodzimy razem" tel. 17 78 00 261, e-mail: szkołarodzenia@szpital.mielec.pl
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
2
Pomocny sprzęt
prysznic, wanna, worek sako, piłka, drabinka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
1
Liczba sal wieloosobowych
4
Pomocny sprzęt
4

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Tak

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
2
Liczba 2-3 osobowych
6
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
położna laktacyjna zatrudniona w oddziale

Możliwość konsultacji z psychologiem
stały dostęp do konsultacji psychologicznych

Godziny odwiedziny
Nie ma wyznaczonego miejsca spotkań. Odwiedziny odbywają się w godz. 12:00-18:00

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Maciej Kowalczyk
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Beata Bieniek
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Anna Klecha
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Wiesława Narowska

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
813
Odsetek cesarskich cięć
60%
Odsetek nacięć krocza
35%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie pobiera

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
-

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Magdalena Golba

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Akredytacja certyfikat nr 2021/6 data wystawienia 28 maja 2021, data ważności - certyfikat ważny 3 lata od daty wystawienia ISO 9001:2015 data wystawienia 30 maja 2022; data ważności: 01 grudnia 2021-30 listopada 2024