Szpital Powiatowy im Jana Pawla II Bartoszyce

Szpital Powiatowy im Jana Pawla II Bartoszyce - zdjęcie profilowe
Adres:
Kardynała Wyszyńskiego 11

Miasto:
Bartoszyce

Województwo:
warmińsko-mazurskie
Kontakt:
http://www.szpital-bartoszyce.pl/ 896752350 sekretariat@szpital-bartoszyce.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: ISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Szpital Powiatowy im Jana Pawla II Bartoszyce!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Szpital Powiatowy im Jana Pawla II Bartoszyce!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-03 12:56:07
Szkoła rodzenia
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
2
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
2
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe, inne , Paracetamol

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
1
Liczba 2-3 osobowych
4
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Pomoc przy dostawianiu do piersi. Zademonstrowanie technik karmienia. Sposoby wybudzania noworodka do karmienia. Pobudzanie gruczołów do wydzielania pokarmu za pomocą laktatora. Techniki relaksacyjne stosowane przy pobudzaniu laktacji. Przeprowadzanie pogadanek na temat zalet karmienia piersią oraz właściwości pokarmu matki.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Codziennie w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00

Godziny odwiedziny
Codziennie od godz. 10.00 do 18.00. Tak jest wyznaczone miejsce do odwiedzin, zarówno odwiedziny mogą się odbywać na salach pacjentek.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
WANDA IRENA MADEJ-ROSZKO
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
LUCYNA SUMIŃSKA
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
URSZULA KOWNIEROWICZ
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
IRENA WĄSOWICZ

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
397
Odsetek cesarskich cięć
40%
Odsetek nacięć krocza
55%

Opłaty pobierane w szpitalu
Szpital nie pobiera opłat od pacjentek

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Szpital Powiatowy w Bartoszycach stawia na zapewnienie wysokiego standardu oferowanych usług oraz poszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej wraz z unowocześnieniem zaplecza diagnostycznego. Pomimo trudnego czasu pandemii, ze środków własnych, ukończono modernizację Szpitala pod kątem uruchomienia w przyszłości Oddziału Neurologicznego, a nowo wyremontowany Oddział Chorób Dziecięcych z ogrodem zimowym, tj. przestrzenią wypoczynkowo-zabawową stał się wizytówką Szpitala w Bartoszycach sprzyjającą szybszemu powrotowi do zdrowia najmłodszych pacjentów. W ramach poszerzenia oferty diagnostycznej w pomieszczeniach szpitalnych utworzono pracownię rezonansu magnetycznego, a w ramach polepszenia warunków bytowych pacjentów szpital po 20 latach powrócił do gotowania dla swoich pacjentów w zmodernizowanej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt kuchni. Jednocześnie szpital stara się pozyskiwać także środki z zewnątrz i tak placówka w ostatnim czasie realizowała projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: "Rozwój usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach", „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”, „Zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19 w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”. Szpital Powiatowy w Bartoszycach jest jedynym podmiotem na terenie Powiatu Bartoszyckiego zabezpieczającym kompleksową opiekę medyczną w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłych zachorowań i urazów, a bartoszycki SOR jest jednym z nowocześniejszych SOR w województwie warmińsko-mazurskim. Szpital nieustannie stawia na rozwój Działu Ratownictwa Medycznego systematycznie uzupełnia i wymienia stare wysłużone pojazdy na nowoczesną flotę. Ponadto, mimo iż szpital nie jest położony nad jeziorem zabezpiecza medycznie funkcjonowanie tzw. karetek wodnych w okresie od czerwca do września w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego w portach w Giżycku, Rynie, Pieczarkach i Kamieniu. Szpital Powiatowy w Bartoszycach jest także organizatorem konferencji Pracodawców Ratownictwa Medycznego (2017) oraz Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym (2018, 2019), w 2023 roku ponownie Szpitalowi została powierzona funkcja organizacji W-M Mistrzostw w RM.

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Certyfikat Akredytacyjny 2020/34 z dnia 24.11.2020, tytuł Wzorowa Placówka Medyczna 2022, nagroda "DNA bo pomaganie mamy w genach" w kategorii pomoc w pandemii COVID-19; w dniu 08.11.2022, Certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2017.