Szpital Specjalistyczny nr 2

Szpital Specjalistyczny nr 2 - zdjęcie profilowe
Adres:
Stefana Batorego 15

Miasto:
Bytom

Województwo:
śląskie
Kontakt:
http://www.szpital2.bytom.pl tel.: 32 786 14 00; sekretariat@szpital2.bytom.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IIISzpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 71.09

Zobacz jak inne kobiety oceniają Szpital Specjalistyczny nr 2!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Szpital Specjalistyczny nr 2!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-06-28 12:10:46
Szkoła rodzenia
Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa 32/ 786 16 42 sekretariat@szpital2.bytom.pl szkolarodzenia.bytom.pl
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Nie

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, skierowanie do szpitala, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, badanie moczu - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), badanie układu krzepnięcia, wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, lewatywa, golenie krocza, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta, inne

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
6
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
4
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, aromaterapia, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
1
Liczba 2-3 osobowych
15
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Certyfikowany doradca laktacyjny

Możliwość konsultacji z psychologiem
W każdy dzień roboczy można skorzystać z pomocy psychologa (poniedziałek, wtorek, środa 7:35 - 15:05; czwartek i piątek 13:00 - 20:35). Pedagog zdrowia dostępny codziennie od 7:00 - 15:00

Godziny odwiedziny
Jest wyznaczone miejsce do odwiedzin. Odwiedziny odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 14:00 – 19:00. W wyjątkowych sytuacjach na życzenie pacjentki (również na sali chorych). Na bloku porodowym obecność osoby towarzyszącej przy porodzie bez ograniczeń czasowych.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
dr n. med. Tadeusz Urban - Oddział Położnictwa i Ginekologii (II stopień referencyjności) prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej III stopień referencyjności)
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
mgr Beata Ferdyn - Oddział Położnictwa i Ginekologii mgr Barbara Zientarska - Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
dr n. med. Helena Sławska
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
mgr Beata Tobor

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
1082
Odsetek cesarskich cięć
70%
Odsetek nacięć krocza
19%

Opłaty pobierane w szpitalu
Szkoła rodzenia - 300.00 zł Doba dla osoby bliskiej - 400.00 zł

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Z dniem 1 lutego 2021 roku został wdrożony w naszym szpitalu program opracowany na bazie obowiązującego standardu opieki okołoporodowej „PORÓD MARZEŃ” mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiedniej jakości warunków realizacji świadczeń medycznych z zakresu porodu i połogu oraz opieki okołoporodowej, zapewnienie najwyższej jakości opieki i wsparcia pacjentek rodzących i ich rodzin, umożliwienie pacjentce aktywnego udziału w porodzie oraz możliwości decydowania o sobie i dziecku. Realizowany jest również program „Hospitalizacja - regeneracja” wiąże się z przełamaniem stereotypu myślenia o szpitalach oraz ma na celu efektywne wykorzystanie „czasu wolnego” podczas pobytu w szpitalu, aktywnego wypoczynku oraz skutecznej regeneracji i rekonwalescencji ułatwiającej organizmowi zdrowienie i powrót do formy, a także akceptację zabiegów instrumentalnych poprzez edukację zdrowotną oraz aktywność fizyczną i psychiczną, a także relaksację. Program ten w szczególności prowadzony jest na odcinku patologii ciąży oraz położnictwa. Celem głównym programu jest: 1 . Edukacja i promocja zdrowia kobiet rodzących oraz profilaktyka i zapobieganie interwencjom medycznym, niewynikającym ze wskazań medycznych, w tym ograniczające liczbę cięć cesarskich, pomagające przepracować przebyte traumy porodowe i „odczarować" traumatyczny poród 2. Przełamanie stereotypu myślenia o porodzie w kategoriach najgorszego doświadczenia bolesnego w życiu. Poród ma się kojarzyć dzięki temu pozytywnie, gdyż wiąże się z rozwojem własnej rodziny i powitaniem jej nowego członka. 3. Kształtowanie świadomości zdrowotnej i postaw zdrowotnych kobiet rodzących w zakresie minimalizacji stresu porodowego oraz wsparcie mentora i asystenta porodu motywującego w trakcie porodu kobietę rodzącą oraz wyjaśniającego funkcje bólu porodowego. 4. Umiejscowienie kobiety rodzącej w centrum zainteresowania personelu medycznego udzielającego świadczeń medycznych 5. Bezpieczeństwo zarówno pacjentek rodzących, jak i personelu medycznego dzięki aktywnym metodom i zasadom współpracy ułatwiającej przebieg porodu. 6. Dbałość o poziom jakości udzielanych świadczeń medycznych i procedur dotyczących porodu. 7. Wsparcie terapeutyczne i emocjonalne kobiety rodzącej pomagając aktywnie przejść przez poród oraz zmniejszyć poziom odczuwania bólu. Nasz program umożliwia: - wsparcie okołoporodowe w postaci terapeuty SI (wykonywanie relaksacji przed porodem, przed cięciem cesarskim, w trakcie porodu oraz w okresie poporodowym, masaże aromaterapia, nauka oddychania torem przeponowym oraz sesje oddechowe metodą RSA HRV Biofeedback) - dostępność psychologa udzielającego wsparcia kobietom po porodzie oraz kobietom w trudnej sytuacji związanej z ciążą (na odcinku patologii ciąży) - dostępność pedagoga zdrowia w zakresie holistycznego wsparcia pacjentki, w tym również kobiet, które urodziły martwe dziecko. - dostępność terapeuty SI i neuroterapeuty przeprowadzającego rozmowy terapeutyczne związane z rozwojem psychoruchowym dziecka, udzielającego wsparcia w zakresie opieki rozwijającej UN i mózg dziecka wskazując na neuroplastyczność mózgu dziecka oraz rolę rodziców w zakresie rozwoju swojego dziecka, a także błędy, które są najczęściej popełniane przez rodziców, a niekorzystnie wpływają na UN dziecka.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
"Maluchy na brzuchy" - srebrny medal 2022 r. Hipokrates 2022 - Szpital Roku