Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera - zdjęcie profilowe
Adres:
Szpitalna 60

Miasto:
Suwałki

Województwo:
podlaskie
Kontakt:
http://www.szpital.suwalki.pl tel.: 87 562 94 21; wojewodzki@szpital.suwalki.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-07 13:33:28
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia przy O.Ginekologii Patologii Ciąży i Położnictwa tel. 509500477
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, skierowanie do szpitala, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, badanie moczu - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego, inne (jakie?):

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta, inne

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
3
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
3
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), aromaterapia, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe, znieczulenie zewnątrzoponowe dostępne w ograniczonym zakresie

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
3
Liczba 2-3 osobowych
7
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
dostępne na oddziale laktatory najnowszej generacji z programami stymulacji laktacji, pomoc przeszkolonego personelu w prawidłowym przystawianiu do piersi, edukacja pacjentek w tym zakresie

Możliwość konsultacji z psychologiem
Wizyta psychologa na życzenie pacjentki. W razie zaobserwowania niepokojących objawów przez personel możliwość konsultacji psychologa/ psychiatry

Godziny odwiedziny
Bez ograniczeń. W przypadku specjalnej sytuacji epidemicznej w kraju, odwiedziny regulowane zarządzeniem dyrektora. Odwiedziny na salach pacjentek.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Bogdan Cwalina
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Anna Ćwikowska
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Elżbieta Cichanowicz
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Bogumiła Galicka

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
709
Odsetek cesarskich cięć
52%
Odsetek nacięć krocza
50%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie pobiera opłat

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Henryka Wilczewska
Lucyna Bordzio
Dorota Burczak

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
1. Wojewoda podlaski Maciej Żywno – Certyfikat „Szpital przyjazny kombatantom” dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach; Białystok, 5 listopad 2008r. 2. Nagroda Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów”za2012rok Panu Adamowi Szalandzie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Prezydent miasta Suwałk Czesław Renkiewicz; Suwałki, 26 stycznia 2013r. 3. COMPUTERWORLD 2014 Lider Informatyki Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach Finalista XVIII Konkursu Lider Informatyki w kategorii służba zdrowia - Tomasz Bitner Redaktor naczelny magazynu COMPUTERWORLD; Warszawa, 25 września 2014r. 4. COMPUTERWORLD 2015 Lider Informatyki Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach Finalista Kategorii Ochrona zdrowia Lider Cyfrowej Ery Biznesu Tomasz Bitner Przewodniczący Jury Redaktor Naczelny COMPUTERWORLD – Warszawa, 24 września 2015r. 5. Panu Dyrektorowi i Pracownikom Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach serdeczne podziękowania Prezydium KO NFOZ Suwałki 2016r. 6. Dyplom Lider Roku 2016 w ochronie zdrowia Innowacyjny Szpital - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach nominacja – wyróżnienie. 7. Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach Wyróżnienie w konkursie Organizacja Ucząca się 2016 w kategorii Sektor Publiczny; Białystok, styczeń 2017r. 8. Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki 2017 – Nagroda Przyznana Decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności ”Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”; Warszawa 24.11.2017r. 9. Lider Polskiego Lecznictwa 2017 – Nagroda Przyznana Decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności ”Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” ; Warszawa, dnia 24.11.2017r. 10. Certyfikat Akredytacyjny – Potwierdza się spełnienie przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach zakresie działalności Szpitala Specjalizacyjnego standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Certyfikat nr: 2017/36 – 14.11.2017r. 11. Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach Laureat Konkursu Organizacja Ucząca się 2017 w kategorii Sektor Publiczny; Białystok, luty 2018r. 12. Osobowość Roku 2018 w plebiscycie Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego. 13. Nagroda Perła Medycyny 2018 – Adam Szałanda; Kategoria: Menager. 14. Nagroda Perła Medycyny 2018 w kategorii Szpitale Publiczne (SPZOZ) – powyżej 400 łóżek.; Warszawa, 22.06.2018r. 15. Skrzydła Medycyny za najlepiej zarządzany Szpital w Polsce – Adam Szałanda 2018r. 16. III miejsce w kategorii Najlepszy Szpital w Województwie Podlaskim – Warszawa, 13 grudnia 2018r. 17. Certyfikat ISO 9001:2015 – DEKRA Certification Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach Zakres certyfikacji: Usługi medyczne w obszarach: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej SOR oraz poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, diagnostyki obrazowej laboratoryjnej, rehabilitacji, programów zdrowotnych, hemodializoterapii, sterylizacji, apteki szpitalnej ogólnodostępnej oraz histopatologii Certyfikowana siedziba: PL-16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 Wdrożyło system zarządzania jakością zgodnie z ww. normą i skutecznie go realizuje. Wynik auditu udokumentowano w raporcie numer W-A417615/A12/U/9001. Certyfikat ważny od 2018-08-25 do 2021-08-24 Nr rejestracyjny certyfikatu: 000815092/2 Wrocław; 2018-008-01 18. Certyfikat Akredytacyjny – Potwierdza się spełnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach w zakresie działalności zakładu leczniczego Zespół Poradni Specjalistycznych w Suwałkach standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Certyfikat nr:2019/P/124 – 23.12.2019r. 19. Osobowość Roku 2020 Polityka, samorządność i społeczność lokalna. 20. Podziękowanie za udział w pracach konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach – 2018r. 21. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach – Certyfikat Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – październik 2020r. 22. Liderzy Zarządzania Najlepiej Zarządzane Szpitale publiczne według BFF Banking Group – VII Miejsce w kategorii szpitale z kontraktem z NFZ wyższym niż 89 mln zł ; warszawa, 18.11.2020r. 23. KAMSOFT S.A. – certyfikat potwierdzający wdrożenie udostępniania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej(EDM) Niniejszym poświadcza się ,że Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach posiada wdrożone i uruchomione rozwiązanie KS-EDM Suite umożliwiające udostępnianie i wymianę Elektronicznej dokumentacji medycznej(EDM). Tym samym placówka spełnia wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji medycznej. – 26.08.2021r. Nagroda Prezydenta Miasta Suwałk – Włócznia Jaćwingów – Pracownikom Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zaangażowanym w walkę z pandemią COVID-19; Suwałki 26 lutego 2022r. 24. Certyfikat Akredytacyjny - W dniu 02 czerwca 2022r. Minister Zdrowia nadał po raz drugi Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach status jednostki akredytowanej w zakresie leczenia szpitalnego. Certyfikat nr: 2022/36 (ważny 3 lata) 25. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przeszedł pozytywnie proces recertyfikacji w III edycji programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”. Uroczysta gala wręczania certyfikatów odbyła się 9 czerwca 2022 podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN. 26. Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach Wyróżnienie w konkursie Organizacja Ucząca się 2022w kategorii Sektor Publiczny; Białystok, grudzień 2022r. 27. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach znalazł się wśród najlepszych szpitali położniczych w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku w 2022 roku w województwie podlaskim styczeń 2023r.