Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - zdjęcie profilowe
Adres:
Lubańska 11-12

Miasto:
Zgorzelec

Województwo:
dolnośląskie
Kontakt:
http://www.spzoz.zgorzelec.pl +48 571 334 878 sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: ISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-16 08:40:02
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, osoba do kontaktu: Wiesława Małyska, tel.: 571 334 782 strona internetowa: www.spzoz.zgorzelec.pl
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, badanie układu krzepnięcia, wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
1
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
1
Liczba sal wieloosobowych
2
Pomocny sprzęt
2

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
4
Liczba 2-3 osobowych
4
Liczba sal 4 osobowych i większych
1

Pomoc laktacyjna
Pracujące położne w Oddziale Położniczym posiadają kurs laktacyjny. Dla Pacjentek dostępny jest również laktator Medala Symphony wspomagający matki podczas karmienia piersią poprzez odwzorowanie naturalnego rytmu ssania przez dziecko , co pomaga zainicjować produkcję mleka w ciągu pierwszych dni po porodzie i jednocześnie zoptymalizować ilość pokarmu przy rozwiniętej laktacji.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Zapewniamy konsultacje psychologa.

Godziny odwiedziny
Odwiedziny odbywają się w godz. 15-18 w salach, gdzie przebywają pacjentki. Nie ma wyznaczonego miejsca spotkań.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Piotr Dziergawko
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Ewa Bogócka
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Krystyna Bielawska-Pajung
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Agnieszka Jurczak

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
517
Odsetek cesarskich cięć
56%
Odsetek nacięć krocza
46%

Opłaty pobierane w szpitalu
Nie dotyczy

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Kompleksowa specjalistyczna opieka okołoporodowa: przed, w trakcie i po porodzie.

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

NATALIA Ślusarczyk

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Certyfikat Wojewody Dolnośląskiego nr 52/2022 "Wypróżniająca się Szkoła Rodzenia na Dolnym Śląsku " Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością ISO 9001:2015 z dnia 16.04.20218 r. oraz Certyfikat Systemu Zarzadzania Środowiskiem ISO: 14001:2015z dnia 31.08.2018r. Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi z dnia 10.12.2021r.