Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - zdjęcie profilowe
Adres:
Żołnierska 18

Miasto:
Olsztyn

Województwo:
warmińsko-mazurskie
Kontakt:
http://www.wss.olsztyn.pl 89 53 86 356 szpital@wss.olsztyn.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IIISzpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 76.18

Zobacz jak inne kobiety oceniają Wojewódzki Szpital Specjalistyczny!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-09 13:16:50
Szkoła rodzenia
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, badanie moczu - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
5
Pomocny sprzęt
prysznic, wanna, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
5
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna

Poród do wody
Tak

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
10
Liczba 2-3 osobowych
12
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
1. doradca laktacyjny - etat 2. laktatory dostępne według potrzeb pacjentki 3. zadania położnych opiekujących się matką i dzieckiem

Możliwość konsultacji z psychologiem
1. psycholog dostępny w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze 2. w sytuacjach kryzysowych dostępność psychologa pod telefonem 3. współpraca z Caritas w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w sytuacjach szczególnych

Godziny odwiedziny
Odwiedziny pacjentów możliwe są we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 - 20.00, natomiast w porze nocnej w uzasadnionych przypadkach za zgodą personelu medycznego. Odwiedziny osób bliskich w oddziale położniczym odbywają się w godzinach odpowiadającym pacjentce w zależności od sytuacji. Ze względu na zagrożenia epidemiologiczne jedną pacjentką może odwiedzać jedna osoba. brak wyznaczonego miejsca do spotkań z osobami odwiedzającymi.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
dr hab. n.med. Tomasz Waśniewski, prof. uczelni/ koordynator dr n. med. Mariusz Przybyłowicz
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Beata Binek
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Joanna Mgeładze-Arciuch
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Beata Dołżycka

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
1677
Odsetek cesarskich cięć
47%
Odsetek nacięć krocza
26%

Opłaty pobierane w szpitalu
Od pacjentów uprawnionych do świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, pobierane są opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala. Szpital pobiera opłaty za przechowywanie powyżej 72 godzin, ciał osób zmarłych , zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest placówką wieloprofilową. W strukturze posiada 22 oddziały specjalistyczne, w tym pion położniczo-ginekologiczny oraz pion neonatologiczny , które posiadają najwyższy III stopień referencyjny w trójstopniowej skali. Rocznie hospitalizowanych jest około 24 tysiące pacjentów. W szpitalu funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Centrum Urazowe. Szpital stanowi bazę dydaktyczną w zakresie kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych. Większość oddziałów posiada akredytację na szkolenie lekarzy. Współpracuje z wieloma uczelniami medycznymi w Polsce, w tym ściśle z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Szpital doskonali System Zarządzania Jakością i bezpieczeństwem opieki. Od 20 lat systematycznie poddaje się zewnętrznej ocenie jakości różnych gremiów, w tym w procesie akredytacji realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikacji w zakresie zgodności z międzynarodową normą ISO 9001:2015. Szpital dysponuje bardzo dobrą bazą diagnostyczną w kierunku diagnozowania chorób nowotworowych narządu rodnego i piersi, w tym mammograf III generacji, rezonans magnetyczny (możliwość wykonania badania piersi), pracownie usg a także możliwość wykonania bania cytologicznego. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, monitorujący i leczniczy. Oddział Kliniczny Ginekologiczno Położniczy i Ginekologii Onkologicznej realizuje programy zdrowotne z zakresu: profilaktyki raka szyjki macicy w oparciu o specjalistyczną poradnie, monitorowania zapadalności i leczenia operacyjnego nowotworów narządu rodnego. W zakresie perinatologii realizowany jest program badań prenatalnych, w tym zabiegi amniopunkcji i kordocentezy. W oddziale realizowany jest program edukacyjny skierowany do hospitalizowanych pacjentek ciężarnych. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka prowadzi diagnostykę i leczenie noworodków w oparciu o wysokospecjalistyczne procedury medyczne. Stosuje między innymi immunizację wcześniaków celem profilaktyki zakażeń RSV a także prowadzi wczesną diagnostykę w kierunku retinopatii wcześniaczej oraz wczesną rehabilitację noworodków przedwcześnie urodzonych. W oddziale, zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej, rodzące mają możliwość skorzystania w szerokim zakresie z metod łagodzenia bólu porodowego, w tym farmakologicznych. Około 26% porodów drogami i siłami natury w 2022 roku odbyło się w znieczuleniu zewnątrzoponowym.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
1. Szpital Wojewódzki wysoko oceniony przez mamy Znaleźliśmy się wśród najlepszych szpitali położniczych w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku w 2022. Ranking Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku powstaje na podstawie informacji przekazywanych przez kobiety w ankiecie "Głos Matek". WSS w Olsztynie znalazł się w TOP 3 najlepszych porodówek w województwie warmińsko-mazurskim. 2. Szpital Wojewódzki nagrodzony za opiekę poporodową Znaleźliśmy się w rankingu „Maluchy na brzuchy” 2022 za wysoki wskaźnik wsparcia dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie drogami natury (dane z ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku z lat 2020-2022 zebrane w sierpniu 2022). Szpital otrzymał srebrny medal przyznawany placówkom, które stosują dwugodzinny kontakt skóra do skóry w 70-79 proc. porodów drogami natury. W przypadku WSS w Olsztynie było to 77 proc. WSS w Olsztynie także w ubiegłorocznym zestawieniu zajął wysokie miejsce. - Cieszymy się bardzo, że ten aspekt opieki okołoporodowej jest tak dobrze realizowany w Państwa placówce – napisały organizatorki rankingu „Maluchy na brzuchy 2022”. 3. Medal dla Szpitala Wojewódzkiego za opiekę poporodową WSS w Olsztynie znalazł się w rankingu „Maluchy na brzuchy” 2021 za wysoki wskaźnik wsparcia dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie drogami natury (dane z ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku z lat 2019-2021 zebrane w sierpniu 2021 r.). Szpital otrzymał srebrny medal przyznawany placówkom, które stosują dwugodzinny kontakt skóra do skóry w 70-79 proc. porodów drogami natury. W przypadku WSS w Olsztynie było to 76 proc. 4. Położna na złoty medal pracuje w Szpitalu Wojewódzkim! Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, położna oddziałowa Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej zwyciężyła w konkursie na najlepszą położną w Polsce roku 2021 r. Laureatka 8. edycji konkursu otrzymała 711 głosów od mam oraz pacjentek, którymi opiekowała lub opiekuje się Małgorzata Drężek-Skrzeszewska. Do ubiegłorocznej edycji plebiscytu zostało zgłoszonych 611 położnych z całej Polski, na które można było głosować od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.. 5. Sylwia Kowalska, pracująca w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym naszego Szpitala zdobyła tytuł Położnej Roku, wygrywając na szczeblu wojewódzkim tegoroczną edycję plebiscytu medycznego „HIPOKRATES 2022”. 6. Położna Beata Obłuda laureatką ogólnopolskiego programu Beata Obłuda została laureatką w Ogólnopolskim Programie „Bezcenna każda Kropla” w 2021 r. organizowanym przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Została nagrodzona za największą liczbę sterylnych pobrań w województwie warmińsko-mazurskim. Pozyskiwane na salach porodowych komórki macierzyste znajdują się w krwi pępowinowej i sznurze pępowinowym. - Mają zdolność do namnażania i przekształcania. Wykorzystywane są do przeszczepów autologicznych oraz allogenicznych (biorca otrzymuje komórki od innej osoby, np. przeszczepy rodzinne). Stosowane są w medycynie przy odbudowie uszkodzonych komórek - mówi. 7. Szpital Wojewódzki z nagrodą Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego W konkursie Żagle Warmii i Mazur 2020 szpital został laureatem w kategorii Najlepsza Usługa za Francuskie Cesarskie Cięcie z dostępu zewnątrzoponowego metodą French AmbUlatory Caesarean Section (FAUCS) – nowatorską metodę porodu zastosowaną przez położników WSS w Olsztynie po raz pierwszy w Polsce. Metodą FAUCS, omijając jamę otrzewnową jest mniej bolesna dla rodzącej, pozwala jej szybciej wrócić do sprawności, eliminuje ryzyko niepłodności, a dzięki zastosowaniu niektórych elementów porodu naturalnego zmniejsza ryzyko późniejszych schorzeń u noworodka. 8. Szpital Wojewódzki nagrodzony w konkursie Żagle Warmii i Mazur za 2019 r. Zespół operacyjny kierowany przez doktorów Tomasza Waśniewskiego, ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Grzegorza Wasilewskiego, kierownika Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej uzyskał wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur - podkategoria usługa” w konkursie marszałka województwa za pionierską w skali kraju operację, dzięki której pacjentka z bardzo poważnym powikłaniem ciąży bezpiecznie urodziła dziewczynkę i zachowała możliwość ponownego urodzenia dziecka. To procedura profilaktycznej czasowej okluzji wewnątrznaczyniowej tętnic biodrowych wewnętrznych w prewencji krwotoków operacyjnych związanych z cięciem cesarskim i okołoporodowym wycięciem macicy w przebiegu ciąży powikłanej łożyskiem przodującym lub wrośniętym, z wykorzystanie sali hybrydowej/. Zabieg przeprowadzono styczniu 2019 r. w jedynej w regionie sali hybrydowej, która umożliwia jednoczesną pracę lekarzom różnych specjalności. CERTYFIKATY: CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY – leczenie szpitalne, wydany przez Ministra Zdrowia CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY – leczenie szpitalne , wydany przez Ministra Zdrowia , od 2003r- wizyty akredytacyjne co 3 lata CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY – Patomorfologia , wydany przez Ministra Zdrowia od 2023r. CERTYFIKAT ISO 9001-2015, utrzymywany od 2004r., audyty co rok CERTYFIKAT „SZPITAL DOBREJ PRAKTYKI ŻYWIENIA KLINICZNEGO” CERTYFIKAT OŚRODKA BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ , utrzymywany w sposób ciągły OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN WIARYGODNOŚCI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH utrzymywany w sposób ciągły LICENCJA KOMISJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓW CERTYFIKAT MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI DIAMED – PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ INNE CERTYFIKATY WIARYGODNOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH Certyfikat ,, Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent -2022r. Ranking Szpitali CMJ Bezpieczny Szpital 2020 – 6 miejsce szpitali III poziomu