Zespol Opieki Zdrowotnej Busko-Zdrój

Zespol Opieki Zdrowotnej Busko-Zdrój - zdjęcie profilowe
Adres:
Bohaterów Warszawy 67

Miasto:
Busko Zdrój

Województwo:
świętokrzyskie
Kontakt:
http://www.zoz.busko.com.pl sekretariat: 41 378 24 01 sekretariat@zoz.busko.com.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: ISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Zespol Opieki Zdrowotnej Busko-Zdrój!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Zespol Opieki Zdrowotnej Busko-Zdrój!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-03 12:57:05
Szkoła rodzenia
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C)

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
2
Pomocny sprzęt
worek sako, piłka
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, kąpiel/prysznic
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
5
Liczba 2-3 osobowych
0
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
W oddziale ginekologiczno- położniczym zatrudnione są 3 położne, które ukończyły kurs doradcy laktacyjnego. Pomoc laktacyjna dostępna jest na życzenie pacjentki. Pozostałe położne także zostały przeszkolone z pomocy laktacyjnej.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju zatrudnia 3 psychologów. Pacjentka przy przyjęciu informowana jest o możliwości skorzystania z jego pomocy. Jeżeli pacjentka wyraża chęć rozmowy z psychologiem, niezwłocznie ustalany jest dzień i godzina porady.

Godziny odwiedziny
W oddziale ginekologiczno - położniczym nie ma ograniczeń w godzinach odwiedzin pacjentek, aczkolwiek w związku z sezonem sprzyjającym infekcjom odwiedziny na oddziale ginekologiczno -położniczym oraz noworodkowym zostały ograniczone do 1 osoby ( mąż, rodzic) na salę.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Marek Józefczak
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Ewelina Czajka
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Grażyna Mącznik
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Ewelina Czajka

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
117
Odsetek cesarskich cięć
59%
Odsetek nacięć krocza
21%

Opłaty pobierane w szpitalu
Nie dotyczy

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Nie
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Nie dotyczy

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Nie dotyczy