Zgłoś naruszenie

Jeśli czujesz, że któreś z Twoich praw podczas porodu w szpitalu zostało złamane, usłyszałaś niestosowne komentarze pod swoim adresem, zabiegi wykonywano bez Twojej wiedzy lub zgody, nie otrzymałaś wsparcia w karmieniu piersią lub doświadczyłaś innych przykrych sytuacji – możesz złożyć skargę/list do dyrektora szpitala i poinformować go o tym co się zdarzyło.

Ten generator pomoże Ci w przygotowaniu takiego pisma. Twój głos ma znaczenie i moc zmiany! Może pomóc innym kobietom, które będą rodziły w tym szpitalu. Jeśli nie zareagujesz to nic się nie zmieni.

Szpital ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją skargę. Jeżeli chcesz możesz przesłać skargę również do naszej wiadomości, będziemy przyglądać się sytuacji w tej placówce.

Zobacz przykładowe skargi do szpitali od innych osób.

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przesyłam skargę związaną z pobytem w Państwa placówce.
W roku przebywałam w Państwa szpitalu. W związku z moim pobytem w Państwa placówce doświadczyłam przykrych sytuacji. Jest dla mnie bardzo ważne, by dowiedzieli się Państwo co przeżyłam i jak się czułam.
Proszę opisać wydarzenia...
Może Pani zaznaczyć, które, Pani zdaniem, prawa zostały naruszone.
W związku z powyższymi zdarzeniami doszło do naruszenia podstawowych moich praw.
Prawo do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym i dzieciom:
Prawo do poszanowania godności i intymności:
Prawo do szacunku i zakaz nieludzkiego traktowania:
Prawo do poszanowania prywatności i tajemnicy informacji:
Prawo do informacji:
Prawo do wyrażenia zgody na badania i zabiegi:
Z Państwa strony oczekuję:
Odpowiedź na moją skargę proszę przesłać na mój adres e-mail: .
Z wyrazami szacunku,