Karolina Rudzka

Oferta dla kobiet


Powiat:
Lublin

Miasto:
Lublin

Miejsce pracy:
Lubartów, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Lubartów, Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 Klinika Położnictwa i PerinatologiiKontakt:

Anioły Rodzić po Ludzku:
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Ukończyłam kurs przyjmowania porodów w pozycjach wertykalnych oraz kurs przyjmowania porodów w wodzie. Wiedzę z w/w kursów wykorzystuję na co dzień, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich Pacjentek.

Położna