Aleksandra Fortunko

Oferta dla kobiet
Ciąża Poród Po porodzie

Powiat:
Wrocław, wrocławski

Miasto:
Wrocław

Miejsce pracy:
Wrocław, Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Klinika Ginekologii i Położnictwa (ul. Borowska 213)

Szkoła rodzenia Fortmedica Wrocław

Kontakt:
Generator wdzięczności dla położnej
Wyślij podziękowania do położnej!


Ciąża
  • prowadzę szkołę rodzenia
  • prowadzę indywidualną edukację przedporodową
  • ćwiczenia w ciąży
Poród
  • przyjmuję porody w pozycjach wertykalnych
  • pobieram krew pępowinową
  • resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
  • inna pozycja poród
Po porodzie
  • wizyt patronażowe