Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Klinika Położnictwa Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Klinika Położnictwa Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - zdjęcie profilowe
Adres:
Dębinki 7

Miasto:
Gdańsk

Województwo:
pomorskie
Kontakt:
http://uck.pl 58 349 20 00 info@uck.gda.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IIISzpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 79.00

Zobacz jak inne kobiety oceniają Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Klinika Położnictwa Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Klinika Położnictwa Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-02 10:13:46
Szkoła rodzenia
Uniwersytet dla Rodziców Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej ul. Smoluchowskiego 17, IV piętro Gdańsk 80-214 tel. 695 802 349 (w dni powszednie od 17ºº do 20ºº), +48 791 445 345, e-mail: uniwersytetdlarodzicow@uck.gda.pl https://uck.pl/nasz-szpital/uniwersytet-dla-rodzicow/o-nas.html
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Nie

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
7
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
7
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, leki rozkurczowe, Remifentanyl dożylnie

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
4
Liczba 2-3 osobowych
22
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Do pomocy laktacyjnej pięć Położnych po kursach Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego pracujące w trybie zmianowym 24h/7 dni w tyg. Dodatkowo Położna Laktacyjna od 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Większość położnych ma ukończone kursy dotyczące wsparcia laktacyjnego. W ramach szkoły rodzenia - Uniwersytet dla rodziców konsultacje, porady laktacyjne, informacje dostępne pod adresem: https://uck.pl/nasz-szpital/uniwersytet-dla-rodzicow/porady-laktacyjne.html

Możliwość konsultacji z psychologiem
Psycholog dostępny codziennie.

Godziny odwiedziny
Zgodnie z Kartą Praw Pacjenta nie ma ograniczeń dotyczących odwiedzin. Odwiedziny odbywają się na salach oraz w pokojach odwiedzin a także w specjalnie przygotowanych pokojach "Strefy Rodziców".

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Ordynator Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Położna Oddziałowa Oddziału Położnictwa mgr Lucyna Nowicka
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Lekarz Kierujący Kliniką Neonatologii dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Położna Oddziałowa mgr Małgorzata Brdękiewicz

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
3810
Odsetek cesarskich cięć
42%
Odsetek nacięć krocza
56%

Opłaty pobierane w szpitalu
Szpital nie pobiera opłat.

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Tak
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Świadczymy usługi medyczne, oferując naszym pacjentom kompleksową diagnostykę i leczenie. Współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym daje nam dostęp do najnowocześniejszych technologii, światowej wiedzy medycznej i badań klinicznych. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym pracują wybitni specjaliści, którzy do swojej dyspozycji mają nowoczesne zaplecze diagnostyczne i kliniczne.  W ofercie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego znajduje się pełen zakres usług medycznych: zaawansowaną diagnostykę, różnorodne zabiegi chirurgiczne, rehabilitacja, a także opieka paliatywna. Posiadamy większość specjalności, jakie dostępne są w obszarze świadczeń usług medycznych, dlatego też naszym pacjentom – także z wieloma chorobami współistniejącymi – zapewniamy kompleksowe leczenie, które realizujemy w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oprócz działalności typowo leczniczej, prowadzimy programy edukacyjne, kładąc nacisk na profilaktykę zachorowań. Więcej informacji- Atuty UCK pod adresem: https://uck.pl/nasz-szpital/atuty-uck.html

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Anna Weinstock
Marta Tobolska

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Lista certyfikatów i przyznanych nagród dostępna na stronie internetowej UCK pod adresem: https://uck.pl/news/certyfikaty.html