Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Koło

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Koło - zdjęcie profilowe
Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 25

Miasto:
Koło

Województwo:
wielkopolskie
Kontakt:
http://www.spzozkolo.pl tel. :63 2626140 iso@spzozkolo.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: I

Szpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Koło!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Koło!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-01 12:44:42
Szkoła rodzenia
Szkoła rodzenia przy Gabinecie Położnej POZ Kontakt 607 901 241 : 607 901 224
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, skierowanie do szpitala, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
3
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
3
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
0
Liczba 2-3 osobowych
2
Liczba sal 4 osobowych i większych
2

Pomoc laktacyjna
Na oddziale są dostępne 4 laktatory oraz kompresy żelowe. Pielęgniarki i położne posiadają ukończone kursy laktacyjne

Możliwość konsultacji z psychologiem
Szpital zatrudnia psychologa ,który jest dostępny po uzgodnieniu telefonicznym.

Godziny odwiedziny
Na dzień dzisiejszy odwiedziny na oddziale położniczym zostały wstrzymane ze względu na dużą liczbę zachorowań na grypę. Natomiast pacjentki z oddziału ginekologicznego mają możliwość wyjścia do wydzielonej części korytarza, gdzie znajduje się stolik z krzesłami celem spotkania z rodziną

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Janusz Karaszewski
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Ewa Groncik
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Agata Ignaczak
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Wiesława Bezkowska

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
529
Odsetek cesarskich cięć
50%
Odsetek nacięć krocza
44%

Opłaty pobierane w szpitalu
Szpital nie pobiera opłat . W przypadku dobrowolnych datków mają one formę darowizny przekazywanej na konto szpitala

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Szpital posiada trzy sale porodowe dostosowane do porodów rodzinnych z własnym węzłem sanitarnym. posiadamy wykwalifikowaną kadrę medyczną, personel jest empatyczny zgodnie z misją" Dobro Pacjenta Naszym Celem" . Przestrzegane są Standardy Opieki Okołoporodowej. Nieprzerwalny kontakt matki z dzieckiem skóra do skóry. W razie cięcia cesarskiego ojciec dziecka ma możliwość kangurowania. Szpital współpracuje z różnymi Stowarzyszeniami i Fundacjami w celu poprawienia jakości usług. Między innymi z Fundacją Tęczowy Kocyk wspierające matki po poronieniach .Współpracujemy z Bankami Komórek Macierzystych PBKM, NOVUM DIAGNOSTYKA. Posiadamy nowoczesny sprzęt , na oddziale noworodkowym :stół do resuscytacji CPAP, Lampy do fototerapii, Kardiomonitory. Sale porodowe posiadają nowoczesne łóżka porodowe pozwalające pacjentce rodzącej przyjąć dogodną pozycję podczas porodu. Sale porodowe są wyremontowane kolorowe, z pięknymi fototapetami i fotelami dla osób towarzyszących.

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Monika Szafrańska

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Szpital posiada aktualny Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015