Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Świdnik

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Świdnik - zdjęcie profilowe
Adres:
ul. Bolesława Leśmiana 4

Miasto:
Świdnik

Województwo:
lubelskie
Kontakt:
http://www.spzozswidnik.pl centrala: 81 751 4215 sekretariat@spzozswidnik.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IISzpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 75.26

Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Świdnik!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Świdnik!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-03-29 13:50:00
Szkoła rodzenia
SP ZOZ w Świdniku Szkoła Rodzenia Dorota Kobiałka tel. 691 337 482, 81 751 56 90
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
3
Pomocny sprzęt
wanna, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac, lina / chusta podwieszona
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
1
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), aromaterapia, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Tak

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
5
Liczba 2-3 osobowych
7
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Porady oraz opieka laktacyjna udzielane są na bieżąco w miarę potrzeb pacjentki. Posiadamy punkt laktacyjny w strukturze oddziału oraz Poradnię Laktacyjną dostępną bez skierowania po wypisie z Oddziału.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Zatrudnieni psycholodzy w Oddziale Neonatologicznym i Położniczo - Ginekologicznym.

Godziny odwiedziny
brak wyznaczonych godzin odwiedzin

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
dr n.med. Dorota Morawska
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
mgr Barbara Sidor
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
dr n. med. Lidia Pachuta - Węgier
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
mgr Małgorzata Ołtarzewska

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
811
Odsetek cesarskich cięć
58%
Odsetek nacięć krocza
34%

Opłaty pobierane w szpitalu

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Agnieszka Krzeszowiec
Celina Buchajczuk
Ewelina Wosiak-Chojecka

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Fundacja Rodzić po Ludzku - ranking szpitali województwa lubelskiego - 2022 Certyfikat Akredytacyjny 2021-2024