Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wieluń

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wieluń - zdjęcie profilowe
Adres:
Szpitalna 16

Miasto:
Wieluń

Województwo:
łódzkie
Kontakt:
http://www.szpital.powiat.wielun.pl centrala: 43 840 67 sekretariat@szpital-wielun.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wieluń!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wieluń!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-03-13 09:10:39
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia przy SPZOZ WIELUŃ
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie, skierowanie do szpitala, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
1
Pomocny sprzęt
worek sako, piłka, drabinka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
2
Pomocny sprzęt
2

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
0
Liczba 2-3 osobowych
6
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
W trakcie pobytu w szpitalu nie ma problemu, porady udzielane są na bieżąco ; natomiast po wyjściu do domu porada poprzez kontakt telefoniczny.

Możliwość konsultacji z psychologiem
szpital ma podpisaną umowę z psychologiem, który pełni dyżury i jest w kontakcie z oddziałem

Godziny odwiedziny
jest pokój odwiedzin, odwiedziny od 13-17-ej .

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Wojciech Ordon
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Małgorzata Kozica
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Khalid Al-Batool
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Henryka Drab

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
537
Odsetek cesarskich cięć
56%
Odsetek nacięć krocza
51%

Opłaty pobierane w szpitalu
nie pobiera

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Nie
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
ISO 9001-2015- 2020r.