Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika - zdjęcie profilowe
Adres:
Szpitalna 13

Miasto:
Tarnów

Województwo:
małopolskie
Kontakt:
http://www.ssz.tar.pl/ centrala: 14 63 10 100 dyrekcja@ssz.tar.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: II

Szpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-01-30 10:08:21
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia-Humano Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13; 33-100 Tarnów tel. 14 6310305 lub 146310478, 146310479, 146310461
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
1
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
2
Pomocny sprzęt
2

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
7
Liczba 2-3 osobowych
2
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Na Oddziale Położniczym jest zatrudniony doradca laktacyjny, który pomaga pacjentkom i uczy jak prawidłowo przystawiać do piersi noworodka, rozwiązuje na bieżąco problemy kobiet. Oprócz tego personel położniczy również służy pomocą, gdyż ma kursy doradcy laktacyjnego.

Możliwość konsultacji z psychologiem
W Oddziale Położniczym jest zatrudniony psycholog w godzinach: 7.30-11.30

Godziny odwiedziny
Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się w godzinach: 14.00-18.00

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
lek. med. Wojciech Dzierwa
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
mgr Beata Chrościńska
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
lek. med. Paweł Błoński
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
mgr Renata Gabinek

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
687
Odsetek cesarskich cięć
60%
Odsetek nacięć krocza
39%

Opłaty pobierane w szpitalu
Szpital nie pobiera opłat.

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.


Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Certyfikat akredytacyjny - potwierdzenie spełnienia standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego - 18.07.2022 r. Certyfikat ISO 9001:2015 - 27.05.2021 r.