Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ - zdjęcie profilowe
Adres:
Cegłowska 80

Miasto:
Warszawa

Województwo:
mazowieckie
Kontakt:
http://www.bielanski.med.pl 22 56 90 500 dn@bielanski.med.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: III

Szpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 73.97

Zobacz jak inne kobiety oceniają Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-03-17 12:08:20
Szkoła rodzenia
Szkoła rodzenia szpitala bielańskiego, tel. 508 858 043, Instagram: @mamynabielany, FB: @mamynabielany
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
5
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
5
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
2
Liczba 2-3 osobowych
5
Liczba sal 4 osobowych i większych
1

Pomoc laktacyjna
Pacjentki mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej położnej laktacyjnej i neurologopedy

Możliwość konsultacji z psychologiem
codziennie między 8.00 a 15.00

Godziny odwiedziny
od 10.00 do 20.00 z przerwami w przypadku konsultacji i zabiegów. Nie ma osobnego miejsca do spotkań.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
dr n. med Filip Dąbrowski, kierownik sali porodowej dr Robert Jędra
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
-
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
dr n. med Norbert Dera
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
-

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
1124
Odsetek cesarskich cięć
54%
Odsetek nacięć krocza
28%

Opłaty pobierane w szpitalu

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.


Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
szpital bez bólu innowacyjne wdrożenie metod terapii wewnątrzmacicznej w ciążach bliźniaczych 1K