Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza - zdjęcie profilowe
Adres:
Prądnicka 35-37

Miasto:
Kraków

Województwo:
małopolskie
Kontakt:
http://www.narutowicz.krakow.pl centrala: 12 416 22 66 sekretariat@narutowicz.krakow.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: II

Szpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 72.06

Zobacz jak inne kobiety oceniają Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-10 15:12:59
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Siemaszki 17, 31-202 Kraków, mail: szkolarodzenia@narutowicz.pl, tel: 539-093-623, 12 25-78-605.
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Nie

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, skierowanie do szpitala, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, badanie moczu - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego, inne (jakie?):

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
5
Pomocny sprzęt
prysznic, wanna, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac, lina / chusta podwieszona
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
5
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), aromaterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Tak

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
5
Liczba 2-3 osobowych
6
Liczba sal 4 osobowych i większych
1

Pomoc laktacyjna
pomoc laktacyjna całodobowo przez wszystkie dni w tygodniu. Ścisła współpraca zespołu neonatologicznego z położniczym.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Psycholog dostępny w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Onkologią we wszystkie dni robocze w godzinach 8:00-15:00. Psycholog dysponuje własnym gabinetem.

Godziny odwiedziny
Odwiedziny na Oddziale odbywają się w godzinach 14:00-18:00 ( z możliwymi indywidualnymi modyfikacjami).

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
dr n. med. Wojciech Kolawa
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
mgr Beata Sendor
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
lek. med. Halina Młodzińska-Walicka
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Ewa Gadzała

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
1171
Odsetek cesarskich cięć
49%
Odsetek nacięć krocza
19%

Opłaty pobierane w szpitalu
1. Kurs w szkole rodzenia - 500 zł 2. Opłata za pobyt pacjenta, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego hospitalizowania 400 zł 3. Dokumentacja medyczna: a) Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej (kserokopia czarno-biała) - 0,43 zł b) Opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, w przypadku, gdy Szpital prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej (w tym wynik badania TK, RTG na płytce CD) - 2,46 zł c) Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 12,31 zł d) Opłata za wykonanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka - 20 zł e) Opłata za przygotowanie pisemnej informacji o stanie zdrowia pacjenta - 50 zł f) Opłata za wydruk dodatkowego wyniku badania RTG na kliszy cyfrowej - 15 zł (opłaty z pkt a-c nie pobiera się w przypadku: -udostępnienia dokumentacji medycznej w trybie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy, po przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na nośniku informatycznym, -sporządzenia kopii danych w postaci dokumentacji medycznej w trybie art. 15 RODO).

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Strona FB Oddziału: Oddział Położnictwa i Ginekologii Szpital im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Agata Wojcieszczyk
Dorota Torońska
Kinga Marcińska


Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
1. Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Minister Zdrowia nadał Szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny czterokrotnie: • 30.12.2009 r. – Certyfikat Akredytacyjny Nr 2009/16 • 19.09.2013 r. – Certyfikat Akredytacyjny Nr 2013/34 • 16.12.2016 r.– Certyfikat Akredytacyjny nr 2016/48 • 24.11.2020 r. – Certyfikat Akredytacyjny nr 2020/35– ważny 3 lata. 2. Certyfikat potwierdzający, że Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania: ISO 9001. Certyfikat obejmuje świadczenie usług medycznych: diagnostyka, leczenie, pielęgnacja, promocja zdrowia, profilaktyka. Szpital uzyskał certyfikat ISO 9001 pięciokrotnie: • 25.08.2008 r. – ISO 9001:2000 • 13.07.2011 r. – ISO 9001:2008 • 24.06.2014 r. – ISO 9001:2008 • 21.07.2017 r. – ISO 9001:2015 • 24.07.2020 r. - ISO 9001:2015- certyfikat jest ważny do 31 lipca 2023 roku. Warto zaznaczyć, że Szpital jako jeden z pierwszych podmiotów leczniczych uzyskał certyfikat ISO 9001 zgodnie z wymaganiami nowej edycji normy ISO 9001:2015, która kładzie duży nacisk na podejściu opartym na ryzyku. 3. Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” otrzymany w październiku 2020 roku.