Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - zdjęcie profilowe
Adres:
Komisji Edukacji Narodowej 1

Miasto:
Wyszków

Województwo:
mazowieckie
Kontakt:
https://www.szpitalwyszkow.pl/ tel.: 29 74 376 00; kancelaria@szpitalwyszkow.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2019-04-10 11:23:47
Szkoła rodzenia
Szkoła rodzenia SPZZOZ w Wyszkowie, ul Komisji Edukacji Narodowej 1; 07-200 Wyszków tel: 509 107 055; 606 362 112
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C)

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
1
Pomocny sprzęt
prysznic, wanna, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac
Liczba sal wieloosobowych
2
Pomocny sprzęt
prysznic, wanna, worek sako, piłka, drabinka

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Tak

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak, tylko po jednej operacji

Obecność douli
Tak, może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej

Pomoc laktacyjna
Możliwość uzyskania porady laktacyjnej w oddziale położniczym w trakcie całego pobytu położnicy w oddziale oraz ambulatoryjnie w Izbie położniczej w połogu.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Tak

Godziny odwiedziny
10.00 - 20.00 Możliwość uczestnictwa przy porodzie nawet w godzinach nocnych

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Jacek Czosnyka
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Ewa Sitek
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Barbara Nowak-Żelazna
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Edyta Podgórska-Polak

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
797
Odsetek cesarskich cięć
50%
Odsetek nacięć krocza
58%

Opłaty pobierane w szpitalu
Nie pobiera opłat.

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie

Inne ważne informacje od szpitala

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
2018-01-16 - Certyfikat w zakresie ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością; 2018-12-21 - Świadectwo - wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i uzyskanie pozytywnej oceny rocznej dla wytypowanych analitów chemicznych spośród wszystkich ocenianych w programie za rok 2018; 2018-12-14 - Świadectwo - wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, uzyskanie pozytywnych wyników w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2018; Ważny do 30.09.2019 r. - Certyfikat poświadczający udział w 2018 r. w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAI&AU) zgodnym z metodologią opracowana przez ECDC; 2018-11-28 - Certyfikat "Szpital bez bólu".