Szpital Specjalistyczny

Szpital Specjalistyczny - zdjęcie profilowe
Adres:
Lwowska 22

Miasto:
Jasło

Województwo:
podkarpackie
Kontakt:
http://www.szpital.jaslo.pl tel.: 13 44 37 503; szpital@szpital.jaslo.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: II
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: IISzpital w rankingu Rodzić po Ludzku.Zobacz jak inne kobiety oceniają Szpital Specjalistyczny!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Szpital Specjalistyczny!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-09 12:38:26
Szkoła rodzenia
Dane teleadresowe jak na Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Nie

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C)

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, lewatywa, golenie krocza, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
3
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
3
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), aromaterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
2
Liczba 2-3 osobowych
5
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Wsparcie laktacyjne udzielane jest w trakcie całego pobytu na oddziale

Możliwość konsultacji z psychologiem
W oddziale psycholog udziela wsparcia w trakcie pobytu na wezwanie. W strukturach szpitala w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego działa Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny, w którym w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku dyżuruje psycholog i udziela wsparcia bez skierowania i bezpłatnie. Szpital organizuje również bezpłatne spotkania z psychologiem dla kobiet w ciąży i w okresie połogu.

Godziny odwiedziny
W oddziale jest wyznaczone miejsce do spotkań z osobami odwiedzającymi. Odwiedziny odbywają się w godzinach dogodnych dla pacjentek.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Sławomir Szpak
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Bożena Kamińska
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Grzegorz Krupa
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Agata Władyka

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
747
Odsetek cesarskich cięć
51%
Odsetek nacięć krocza
-

Opłaty pobierane w szpitalu

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Elżbieta Sterkowicz

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Certyfikat PN-ISO 9001:2015