Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - zdjęcie profilowe
Adres:
Marii Skłodowskiej-Curie 24a

Miasto:
Białystok

Województwo:
podlaskie
Kontakt:
http://www.uskwb.pl centrala: 85 831 8000 szpital@uskwb.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: III

Szpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 58.76

Zobacz jak inne kobiety oceniają Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-07 13:09:03
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia przy Uniwersyteckim Lekarzu Rodzinnym w ramach opieki położnej środowiskowej.
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie, skierowanie do szpitala, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, badanie moczu - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), badanie układu krzepnięcia, wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
5
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac, lina / chusta podwieszona
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
5
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
2
Liczba 2-3 osobowych
12
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka posiada na Oddziale Położniczym Pokój laktacyjny. Porad laktacyjnych udziela położna laktacyjna. Po wypisie ze Szpitala pacjentka może skorzystać z porad udzielanych w Punkcie laktacyjnym.

Możliwość konsultacji z psychologiem
Psycholog jest zatrudniony na etacie. Udziela porad pacjentkom codziennie. w razie pilnej potrzeby porad udziela w godzinach popołudniowych.

Godziny odwiedziny
W Klinice Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzeni sugerowane odwiedziny odbywają się w godzinach 11:00-18:00, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, natomiast w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka na poszczególnych odcinkach są sugerowane godziny odwiedzin dla rodziców: noworodki donoszone, wcześniaki i patologia noworodka w godzinach 11:00 - 18:00; reanimacja/intensywna terapia noworodka w godzinach 11:30 - 14:00 oraz 16:00 - 18:30.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
dr n med. Jerzy Przepieść
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Małgorzta Mogilewska, Justyna Kulmaczewska, Monika Sidorczuk
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
dr n. med. Elżbieta Kulikowska
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
mgr Agata Ostasz

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
1997
Odsetek cesarskich cięć
51%
Odsetek nacięć krocza
31%

Opłaty pobierane w szpitalu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku nie pobiera opłat.

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Tak
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest szpitalem wysokospecjalistycznym, będącym monopolistą w województwie podlaskim w zakresie udzielania świadczeń z hematologii, hipertensjologii, chirurgii naczyń i transplantacji, kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii klatki piersiowej.

Nie ma jeszcze położnych przypisanych do tego szpitala.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
06.2022 r. Certyfikat dobrej praktyki żywienia klinicznego - leczenie przez żywienie 09.12.2021 r. Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego w zakresie działalności zakładu leczniczego Szpital Uniwersytecki w Białymstoku 28.09.2020 r. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Szpital bez bólu”. 27.01.2017 r. USK nagrodzony za zarządzanie 16.01.2014 r. USK w Białymstoku po raz piąty Gazelą Biznesu