Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa - zdjęcie profilowe
Adres:
Wileńska 37

Miasto:
Łódź

Województwo:
łódzkie
Kontakt:
http://www.pirogow.pl połoznictwo: 42 680 sekretariat@pirogow.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: III

Szpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 70.04

Zobacz jak inne kobiety oceniają Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-03-10 11:33:09
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia im. Prof Włodzimierza Fijałkowskiego tel. 724722239
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego, inne (jakie?):

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta, inne

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
5
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, stołek porodowy, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
9
Liczba 2-3 osobowych
8
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Każda położna oddziału położniczo-noworodkowym udziela pomocy laktacyjnej, położne posiadają kurs specjalistyczny nadający tytuł edukatora do spraw karmienia naturalnego oraz kursy dokształcające zaawansowane certyfikowanego doradcy laktacyjnego. Dla położnic, które opuściły szpital istnieje Punkt Laktacyjny

Możliwość konsultacji z psychologiem
Istnieje możliwość wsparcia psychologicznego, pani psycholog pracuje w godzinach w godz. 8:00-15:35

Godziny odwiedziny
Odwiedziny całodobowe, zalecane godziny odwiedzin od godz. 12:00, towarzyszenie w porodzie całodobowe

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Prof. dr hab.n.med Jacek Suzin
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Lic Anna Skotnicka Mgr Anna Różycka
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
dr n med. Marcin Kęsiak
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Mgr Barbara Grącka

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
1332
Odsetek cesarskich cięć
56%
Odsetek nacięć krocza
41%

Opłaty pobierane w szpitalu
Szpital nie pobiera żadnych opłat

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Nie
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Jesteśmy w trakcie modernizacji bloku operacyjnego oraz planowane są kolejne remonty oddziałów. Oddział kładzie szczególny nacisk na porody w pozycjach wertykalnych, nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem lub ojca z dzieckiem

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Natalia Kasierska
Dorota Michalak


Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości Ochrony Zdrowia (2017r. o 2022r.)