Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Rydygiera

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Rydygiera - zdjęcie profilowe
Adres:
Św. Józefa 53-59

Miasto:
Toruń

Województwo:
kujawsko-pomorskie
Kontakt:
http://szpital-bielany.torun.pl centrala: 56 679 31 00 sekretariat@wszz.torun.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: III
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: III

Reklama


Szpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 49.81

Zobacz jak inne kobiety oceniają Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Rydygiera!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-28 12:52:36
Szkoła rodzenia
Szkoła Rodzenia "Z nami łatwiej" telefon: nr tel. 56 679 3086 pon. – pt. w godz.: 13:00-15:20 (tylko dla numeru stacjonarnego) lub 605 550 622, 515 121 870 strona www: https://www.wszz.torun.pl/szkola-rodzenia/
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Nie

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia - z ostatnich 6 tygodni, badanie moczu - z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa, dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
6
Pomocny sprzęt
prysznic, worek sako, piłka, drabinka, stołek porodowy, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
5
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
znieczulenie zewnątrzoponowe, analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody
Tak

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
1
Liczba 2-3 osobowych
11
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Wszystkie położne opiekujące się Pacjentkami i noworodkami mają kompetencje do udzielania wsparcia i pomocy w zakresie laktacji (personel uczestniczy w licznych certyfikowanych szkoleniach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wszystkie położne w 2022 roku odbyły kurs “Edukacja i Wsparcie Kobiety w Okresie Laktacji”), ponadto w szpitalu zatrudnionych jest dwóch Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych CDL, w oddziale odbywają się również konsultacje neurologopedy. Oddział wyposażony jest w sprzęt medyczny ułatwiający i wspierający karmienie piersią (w tym specjalistyczne laktatory elektryczne, strzykawki do pozyskiwania siary, poduszki-rogale itd.). Przy szpitalu działa także Bank Mleka Kobiecego, który zapewnia przebadane, pasteryzowane mleko kobiece potrzebującym dzieciom - beneficjentom BMK (głównie na oddziały neonatologiczne, OION).

Możliwość konsultacji z psychologiem
Psycholog jest dostępny dla Pacjentek Kliniki od wtorku do piątku przez 4 godziny dziennie (elastyczny czas pracy, w zależności od potrzeb), w razie potrzeby poza godzinami pracy i w weekendy.

Godziny odwiedziny
Odwiedziny odbywają się w specjalnie przygotowanych pokojach odwiedzin, codziennie w godzinach 15:00 – 17:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownicy / koordynatorzy oddziałów lub lekarze przez nich wyznaczeni mogą wyrazić indywidualną zgodę na odwiedziny pacjentów.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
prof. zw. dr hab. n. m. Krzysztof Preis
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
mgr Teresa Szulc (Pododdział Ginekologii); mgr Sylwia Pawłowicz (Pododdział Położnictwa)
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
dr Ewa Chodakowska
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
mgr Joanna Dragon

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
2467
Odsetek cesarskich cięć
39%
Odsetek nacięć krocza
24%

Opłaty pobierane w szpitalu
Szpital nie pobiera opłat.

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Tak
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Tak
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Oddział zapewnia pełen wachlarz świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia z zakresu ginekologii i położnictwa. W codziennym zastosowaniu są najnowsze techniki operacyjne, takie jak: laparoskopia, histeroskopia, TOT, Gynecare Prolift i Peri Gee System. Dziedzinami szczególnego zainteresowania i wysokiej specjalizacji Oddziału są: operacje wykonywane drogą pochwową, diagnostyka i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu oraz operacje z zakresu ginekologii onkologicznej. Pododdziały Patologii Ciąży zapewniają diagnostykę i leczenie ciężarnych z ciążą podwyższonego ryzyka – nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, cholestazą itp. Oddział dysponuje nowoczesnym aparatem ultrasonograficznym umożliwiającym wczesną diagnostykę wad płodu oraz nadzór nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem. Nowoczesna Sala Porodowa składa się z sześciu pokoi narodzin, w których nieodpłatnie mogą odbywać się porody rodzinne. Pokoje narodzin wyposażone są w nowe łóżka porodowe oraz łazienki z prysznicem i toaletą do indywidualnej dyspozycji rodzącej. Sala porodowa posiada dwa pokoje narodzin z wanną porodową oraz jeden z kołem porodowym. Stan rodzącej i płodu monitorowany jest przy użyciu nowoczesnych aparatów KTG z telemetrią, a w szczególnych przypadkach aparatem STAN S31. Na Salę Porodową oraz Oddziały Patologii Ciąży zakupiono wielostanowiskowy system monitorujący. Poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych, Oddział prowadzi działalność dydaktyczną, staże specjalizacyjne z zakresu ginekologii i położnictwa oraz staże cząstkowe dla lekarzy innych specjalności. W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników Oddziału zostały otworzone przewody doktorskie oraz specjalizacje szczegółowe z zakresu ginekologii onkologicznej i seksuologii. Opiekę poszpitalną, przygotowanie do planowych zabiegów operacyjnych oraz konsultacje zapewniamy w naszych poradniach: > Poradni Ginekologicznej, > Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego, > Poradni Wieku Menopauzalnego, > Poradni Rozrodczości, > Poradni Onkologicznej. ODDZIAŁ OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Rządowy program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018 – 2023.

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
1. Certyfikat ISO9001:2015; 2. Certyfikat akredytacyjny CMJ (Centrum Monitorowania Jakości); 3. Certyfikat „Bezpieczny Szpital to bezpieczny pacjent”; 4. Złoty medal w rankingu "Maluchy na brzuchy 2022"; 5. „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” zwycięzcą w kategorii „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”; 6. Tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” od 2011 roku.