Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy - zdjęcie profilowe
Adres:
Klonowa 1

Miasto:
Olesno

Województwo:
Opolskie
Kontakt:
http://szpitalolesno.pl/ tel.: 34 350 97 00; sekretariat@szpitalolesno.pl
Stopień referencyjności oddziału położniczego: I
Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego: I

Szpital w rankingu "Głos matek" Fundacji Rodzić po Ludzku

Ranking powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej i warunków w tej placówce na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Czytaj dalej Metodologia Rankingu:
Legenda
Ocena ogólna: 69.79

Zobacz jak inne kobiety oceniają Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy!

Generator wdzięczności dla szpitala
Wyślij podziękowania do: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy!

Za informacje prezentowane w tej sekcji odpowiada szpital. Ostatnia aktualizacja danych wykonana przez szpital: 2023-02-07 12:17:40
Szkoła rodzenia
Tak
Czy szkoła rodzenia jest bezpłatna?
Tak

Możliwość obejrzenia oddziału przed porodem
Tak

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala
karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu
zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Stanowiska do porodu.
Liczba sal jednoosobowych
2
Pomocny sprzęt
worek sako, piłka, drabinka, materac
Liczba sal jednoosobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi
0
Liczba sal wieloosobowych
0
Pomocny sprzęt
0

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne, praca z oddechem, ciepły okład, kąpiel/prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS), muzykoterapia
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu
analgezja wziewna, leki rozkurczowe

Poród do wody
Nie

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia
Nie

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After)?
Tak

Obecność douli
Nie. Doula może towarzyszyć kobiecie korzystając z prawa do obecności osoby bliskiej.

Sale po porodzie.
Liczba sal jednoosobowych
0
Liczba 2-3 osobowych
8
Liczba sal 4 osobowych i większych
0

Pomoc laktacyjna
Na oddziale pracuje położna, która jest certyfikowanym doradcą laktacyjnym.

Możliwość konsultacji z psychologiem
W przypadku konieczności pomocy psychologicznej szpital ma podpisaną umowę z psychologiem, który przyjeżdża na konsultacje

Godziny odwiedziny
Odwiedziny w godzinach 13 - 18.

Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału położniczego
Stanislaw Dziurkowski
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału położniczego
Mariola Boboń
Imię i nazwisko ordynatora/ koordynatora oddziału neonatologicznego
Katarzyna Bijałd - Mikołajewicz
Imię i nazwisko oddziałowej oddziału neonatologicznego
Renata Stadnicka

Dane statystyczne za poprzedni rok zamieszcza szpital
Liczba porodów
736
Odsetek cesarskich cięć
39%
Odsetek nacięć krocza
24%

Opłaty pobierane w szpitalu

Wyposażenie dostosowane do potrzeb kobiet, które mają trudności w poruszaniu się
Tak
Personel medyczny zna język migowy lub szpital korzysta z usług tłumacza języka migowego/tłumacza on-line
Tak
Dokumenty dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych
Nie
Waga siedząca dostosowaną do potrzeb osób na wózkach
Nie
Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Tak
Do placówki i gabinetu może swobodnie (bez potrzeby pokonywania schodów i wysokich progów) dostać się osoba z niepełnosprawnością ruchową
Tak

Regulamin szpitala
Kontrakt z NFZ
Szpital posiada kontrakt z:
Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ
Inne ważne informacje od szpitala
Szpital w Oleśnie jest partnerem w realizacji projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region północny)”.Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży, w okresie połogu i małych dzieci, a tym samym danie im szansy na bezpieczny przebieg ciąży, poród bez powikłań oraz dalszy prawidłowy rozwój dziecka w okresie niemowlęcym, w jak największej sprawności fizycznej oraz psychomotorycznej.

Lista położnych pracujących w dany szpitalu:

Alicja Kubosch
Kinga Młynarczyk
Anita Kaliciak-Stampska

Certyfikaty/tytuły jakie posiada szpital
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 Certyfikat "Maluch na brzuchy" za wysoki wskaźnik wsparcia kangurowania 2022 r. Opolska Nagroda Jakości 2020 r.