Pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej – wszystko o co chciałabyś zapytać.

Artykuł sponsorowany

fot. udostępniona przez firmę PBKM Sp. z o.o.

Dla każdego rodzica priorytetem jest zdrowie jego dziecka. Kompletując wyprawkę zwracamy uwagę na bezpieczeństwo i wygodę swoich pociech. Bezpieczeństwo jest kluczowe np. przy wyborze fotelika samochodowego bądź zakupie łóżeczka do spania. Niestety, wciąż niewielu rodziców wie o możliwości zabezpieczenia krwi pępowinowej swojego dziecka podczas porodu. Krew pępowinowa może w przyszłości uratować zdrowie i życie dziecka, jego rodzeństwa i najbliższej rodziny ponieważ zawarte są w niej cenne komórki macierzyste, które mogą być wykorzystane w leczeniu ewentualnych chorób w przyszłości.

Reklama

Informowanie o możliwości bankowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej i sznura pępowinowego stanowi istotny element edukacji przedporodowej odzwierciedlony w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. (2011/2193(INI). Doceniając rolę krwiotwórczych komórek macierzystych krwi pępowinowej, Parlament Europejski wezwał Państwa członkowskie Unii Europejskiej do większej ochrony praw rodziców do podejmowania świadomej decyzji i wolności wyboru w odniesieniu do możliwości zabezpieczenia krwi pępowinowej podczas porodu. Ponadto bankowanie krwi pępowinowej jest jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Czym są komórki macierzyste z krwi pępowinowej?


Komórki macierzyste znajdujące się m.in. w krwi pępowinowej i sznurze pępowinowym, są multipotencjalnymi komórkami ludzkiego organizmu. Oznacza to, że mogą one różnicować się w różne typy komórek, takie jak np. komórki tkanki kostnej czy chrzęstnej. Dzięki swoim właściwościom regeneracyjnym, znajdują zastosowanie przy odbudowie uszkodzonych komórek czy tkanek.
Komórki macierzyste z krwi pępowinowej, tak jak te ze szpiku, mogą być przeszczepiane w celu odbudowania układu krwiotwórczego oraz odpornościowego i wykazują przy tym szereg korzystniejszych cech niż komórki macierzyste pozyskane od dawców dorosłych. Mogą być wykorzystywane zarówno do przeszczepów autologicznych (wtedy dawca jest biorcą pobranych komórek), jak i allogenicznych (biorca dostaje komórki od innej osoby, np. przeszczepy rodzinne).
Sznur pępowinowy zawiera inny rodzaj komórek macierzystych tzw. komórki mezenchymalne. Są to komórki różnicujące się w różne typy komórek budujących organizm, np. nerwowe, kostne, chrzęstne. Dzięki swoim właściwościom mają zastosowanie w medycynie przy odbudowie uszkodzonych tkanek (medycyna regeneracyjna).
Największym bankiem komórek macierzystych w Europie oraz trzecim co do wielkości na świecie jest Polski Bank Komórek Macierzystych, mający również wieloletnie doświadczenie, jeśli chodzi o przekazywanie materiału biologicznego do przeszczepień. Co warto wiedzieć o pobieraniu i deponowaniu krwi pępowinowej?

Dlaczego warto przechowywać komórki macierzyste dziecka?

 • Komórki macierzyste są obecnie wykorzystywane w wielu dziedzinach medycyny i mogą służyć do leczenia prawie 80 ciężkich chorób hematoonkologicznych. Używane są nie tylko w hematologii przy leczeniu białaczek i chłoniaków, ale także w neurologii oraz neurochirurgii.
 • Leczenie komórkami macierzystymi w przypadku standardowych terapii jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Najnowsze badania pokazują, że komórki macierzyste pozyskiwane z tzw. galarety Whartona znajdującej się w sznurze pępowinowym mogą być z powodzeniem stosowane także w terapii autyzmu czy mózgowego porażenia dziecięcego w celu poprawy jakości życia.
 • Zabezpieczając materiał biologiczny dla swojej rodziny zyskujesz łatwiejszy i szybszy dostęp do leczenia – nie ma potrzeby szukania zgodnego dawcy latami tak, jak w przypadku szpiku.
 • W przypadku choroby dziecka, od którego zostanie pobrana krew, występuje 100% zgodność genetyczna – brak ryzyka odrzucenia.
 • W przypadku wystąpienia choroby u rodzeństwa, dużo łatwiej o zgodność genetyczną krwi pępowinowej niż w przypadku komórek ze szpiku.

Co zyskujesz dzięki bankowaniu komórek macierzystych?

 • Bezpieczeństwo Twojej rodziny w przypadku zachorowania na 80 ciężkich chorób, których leczenie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Dostęp do nowoczesnej medycyny regeneracyjnej, która daje możliwość odbudowy m.in. neuronów, stawów i kości.
 • Dodatkową szansę na leczenie w przypadku gdy inne terapię zawodzą.
 • Cenny czas, który jest kluczowy podczas leczenia. Nie musisz szukać latami zgodnego dawcy tak, jak w przypadku szpiku
 • Jedyną w swoim rodzaju polisę na życie dla Twoich bliskich.

Jak przebiega cała procedura pobrania i przechowywania krwi pępowinowej?


Pobranie komórek macierzystych jest procedurą bezinwazyjną, szybką i bezpieczną. Jeśli zdecydujesz się na bankowanie, w momencie podróży do szpitala należy zabrać ze sobą nie tylko torbę do porodu, ale także zestaw pobraniowy, który dotrze do Ciebie do domu kurierem po podpisaniu umowy z bankiem komórek macierzystych przed porodem. Zestaw pobraniowy w szpitalu musi zostać przekazany położnej lub lekarzowi.
Niezależnie czy rodzisz drogami natury, czy też poprzez cięcie cesarskie, natychmiast po odpępnieniu dziecka, tzn. przecięciu pępowiny, przeszkolona położna pobiera pozostałą w pępowinie przy łożysku krew pępowinową do specjalnego zestawu. Pozyskany materiał jest następnie transportowany do laboratorium centralnego w Warszawie. Tam, następuje jego preparatyka, podczas której pozyskuje się komórki macierzyste znajdujące się we krwi pępowinowej. Sprawdzana jest ich jakość i liczba oraz wykrywana ewentualna obecność wirusów, bakterii i grzybów w próbce. Następnie komórki macierzyste są umieszczane i zamrażane w specjalnych kasetach, w temperaturze -196°C. Uznaje się, że zamrożone komórki macierzyste mogą być przechowane nieskończenie długi okres czasu.

Ile kosztuje przechowywanie komórek macierzystych?


Od 2021 roku Polski Bank Komórek Macierzystych wprowadził nowy, przystępny system płatności, który umożliwia rozłożenie kosztów na miesięczne płatności. Do 1. roku życia dziecka rodzice wnoszą opłatę w wysokości 11 co miesięcznych płatności od 260 zł pokrywając w ten sposób koszty: zestawu pobraniowego, transportu, wstępnej preparatyki, przygotowania krwi do preparatyki, wykonania badań oraz zamrożenia komórek macierzystych. Po 1. urodzinach dziecka pojawia się opłata abonamentowa w wysokości od 50 zł miesięcznie i pozostaje stała przez cały okres bankowania.

Co jeszcze powinna wiedzieć przyszła mama o pobraniu krwi pępowinowej?


W Internecie można natknąć się na wiele artykułów na temat przechowywania komórek macierzystych. Warto jednak weryfikować znalezione informacje u swojego lekarza, położnej lub w rozmowie z konsultantem Polskiego Banku Komórek Macierzystych, ponieważ często powielane na ten temat opinie są nieprawdziwe.
Wiele kobiet ciężarnych obawia się, że pobranie krwi pępowinowej po porodzie może być bolesne zarówno dla mamy, jak i dla dziecka, a także, że ta procedura ma wpływ na czas odpępnienia noworodka. Zgodnie z obowiązującymi standardami, decyzję dotyczącą przecięcia pępowiny podejmuje zawsze personel medyczny, a fakt pobierania krwi pępowinowej nie powinien mieć na nią żadnego wpływu. Co więcej tzw. późne odpępnienie, nie jest przeciwwskazaniem do pobrania krwi pępowinowej.
Warto także pamiętać, że przechowywane komórki macierzyste dziecka mogą posłużyć w terapii ewentualnych chorób u jego starszego rodzeństwa. Co ważne, często powielana informacja dotycząca ograniczeń związanych z masą ciała biorcy wprowadza wiele osób w błąd. Uważa się, że potrzebna do przeszczepienia dawka to ok. 20-25 mln komórek na kilogram masy ciała biorcy. Przeciętna porcja krwi pępowinowej „wystarcza” dla około 50-kilogramowego biorcy. Objętość pobieranej krwi różni się jednak w poszczególnych przypadkach. Gdy mamy do czynienia ze starszym dzieckiem ważącym więcej niż 30-40 kg, można zastosować tzw. przeszczepienie łączone (ko-transplantację). Dobiera się wtedy do porcji komórek z krwi pępowinowej porcję z innego źródła np. ze szpiku, sznura pępowinowego lub krwi obwodowej. Co ciekawe, największa zabezpieczona porcja przechowywana w PBKM wystarczy dla pacjenta o masie do 228 kg.


Jeśli masz pytania lub chciałabyś dowiedzieć się jeszcze więcej, wejdź na https://www.pbkm.pl/faq lub skontaktuj się z konsultantami Polskiego Banku Komórek Macierzystych, którzy wyjaśnią ewentualne wątpliwości. Pamiętaj, że decyzje dotyczącą pobrania i przechowywania komórek macierzystych możesz podjąć tylko raz w życiu.

.