Wrocławska Szkoła Rodzenia FEV

Województwo:
dolnośląskie

Miasto:
Wrocław

Adres:
Rydygiera 22-28

Szpital:


Kontakt:
fev.wroclaw.pl/wroclawska-szkola-rodzenia 668-850-773, 502-437-915 szkolarodzenia@boromeuszki.wroclaw.pl https://www.facebook.com/profile.php?id=100085211298231

Reklama

Program szkoły rodzenia

Zajęcia każdego kursu odbywają się 2 razy w tygodniu po dwie godziny. Organizowane są kursy w środy i piątki, lub w poniedziałki i czwartki. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy trwa 10 tygodni (20 spotkań) i wynosi 40 godzin. Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są Panie pomiędzy 22 a 29 tygodniem ciąży. Zajęcia odbywają się hybrydowo. Spotkania stacjonarne odbywają się w pomieszczeniu Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu, w sali na parterze (wejście obok portierni). Spotkania on-line na platformie ZOOM. Program Szkoły Rodzenia obejmuje mi. in.: Zdrowa ciąża 1. Rozwój ciąża –dolegliwości ciążowe. 2. Styl życia sprzyjający zdrowiu kobiety. 3. Higiena jamy ustnej ciężarnej 4. Używki nałogi a ciąża. 5. Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie życia, ochrona zdrowia dziecka. 6. Psychologiczne aspekty macierzyństwa, kształtowanie się więzi emocjonalnej z dzieckiem. Dialog z nienarodzonym dzieckiem. 7. Opieka prenatalna. Standardy opieki okołoporodowej. 8. Promocja karmienia piersią. Poród 1. Fizjologia porodu – postępowanie zgodne ze standardami opieki okołoporodowej. 2. Przygotowanie ciężarnej do świadomego i aktywnego uczestniczenia w porodzie. Plan porodu.. 3. Poród rodzinny. Rola i zadania osoby towarzyszącej podczas porodu. 4. Kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”. 5. Współpraca położnej i personelu Sali porodowej z kobietą rodzącą. 6. Łagodzenie lęku i bólu porodowego metodami naturalnymi i farmakologicznymi. 7. Prawa pacjenta – kobiety podczas ciąży, porodu, połogu. 8. Organizacja i funkcjonowanie Sali porodowej. Opieka medyczna podczas porodu wg obowiązujących standardów. Połóg 1. Zmiany ustrojowe w okresie połogu. 2. Psychiczne aspekty okresu połogowego. 3. Karmienie piersią. Zasady i techniki przystawiania do piersi. Tworzenie optymalnych warunków do karmienia piersią. 4. Laktacja, czynniki zaburzające laktację, zapobiegnie problemom laktacyjnym. Pomoc laktacyjna. 5. Opieka nad noworodkiem. Rola ojca. 6. Problemy emocjonalne w okresie poporodowym, sposoby radzenia sobie z nimi. 7. Rola i zadania położnej POZ w opiece nad matką i dzieckiem. 8. Higiena połogu. 9. Powrót płodności po porodzie. 10. Aspekty prawne macierzyństwa. Noworodek 1. Przygotowanie mieszkania i wyprawki dla noworodka. 2. Opieka nad noworodkiem w szpitalu i w domu. 3. Karmienie piersią jako metoda optymalnego odżywiania noworodka/ niemowlęcia. 4. Pierwsze dni dziecka. 5. Fizjologia okresu noworodkowego. Adaptacja do nowych warunków. 6. Pielęgnacja noworodka/niemowlęcia. 7. Pielęgnacja pępka zgodnie z wytycznymi. 8. Kąpiel i inne czynności higieniczne. 9. Budowanie relacji, więzi z dzieckiem na wczesnym etapie rozwoju (m.in. noszenie, układanie, masaż, kangurowanie). 10. Pierwsza pomoc dziecku w sytuacjach nagłych. 11. Tworzenie warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. 12. Profilaktyka chorób infekcyjnych wieku rozwojowego. 13. Dziecko w rodzinie. Zharmonizowane macierzyństwo i ojcostwo. 14. Opieka nad noworodkiem sprawowana przez położną POZ Więcej informacji na stronie internetowej oraz fanpage Szkoły Rodzenia.
Osoby prowadzące zajęcia

Anna Stysiał-Thier - położna, Adela Białoboki-Chylińska - położna, CDL, Katarzyna Malec - położna, Ewelina Żukiewicz - fizjoterapeutka, Julia Roshko - fizjoterapeutka uroginekoliczna, osteopatka, Joanna Maciejewska-Kościk - psycholog, Ewa Poznar - fizjoterapeutka dziecięca, Sylwia Jeż - lekarz, CDL

Szkoła bezpłatna

Tak
Cennik


Dodatkowe informacje

Jeżeli trafiłaś na naszą stronę to prawdopodobnie chcesz przygotować się do porodu i rodzicielstwa. Jeśli na poprzednie zdanie odpowiedziałaś TAK to wiedz, że jesteś w odpowiednim miejscu. Nasz zespół specjalistów w swoich dziedzinach zrobi wszystko by sprostać Twoim oczekiwaniom, a także przygotować Cię do tak ważnego wydarzenia jakim jest powitanie Twojego maleństwa na świecie i opieki nad nim jak i Tobą gdy już będziecie razem w domu. Edukacja przedporodowa ma ważne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. Dla wielu rodziców jest ona pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej, fachowej wiedzy, przekazanej przez profesjonalistów. My wychodzimy temu naprzeciw. Uczestnictwo w Szkole Rodzenia powinno przyczynić się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców związanych z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem, do pozytywnego przeżycia porodu dzięki zrozumieniu aktu narodzin i nabyciu umiejętności radzenia sobie w takiej sytuacji. Zajęcia są bezpłatne dzięki finansowaniu przez Urząd Miasta. Zajęcia każdego kursu odbywają się 2 razy w tygodniu po dwie godziny. Organizowane są kursy w środy i piątki, lub w poniedziałki i czwartki. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy trwa 20 spotkań i wynosi 40 godzin w tym 24 godziny zajęć teoretycznych, praktycznych i 16 godzin zajęć gimnastycznych i relaksacyjnych. Zajęcia prowadzą doświadczone położne, lekarz, pielęgniarka, lekarz stomatolog, psycholog, fizjoterapeutki o specjalności uroginekologicznej, osteopatycznej i dziecięcej, doradcy laktacyjni, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole rodzenia i znakomicie nawiązują kontakt z przyszłymi rodzicami. Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są Panie pomiędzy 22 a 29 tygodniem ciąży. W jednym kursie uczestniczy 24 osób (podzielonych na dwie grupy po 12 osób – 6 kobiet ciężarnych i 6 osób towarzyszących). Zapisy na kursy odbywają się poprzez formularz udostępniony w dniu zapisów na stronie internetowej. Większość zajęć, wykładów i szkoleń odbywają się online. Wszyscy zapisani na dany kurs zostaną zaproszeni do zamkniętej grupy na ZOOM, gdzie wykładowcy zorganizują spotkania online. Osiem zajęć m.in. z fizjoterapeutą, położną i doradcą laktacyjnym odbędzie się stacjonarnie. Zajęcia stacjonarne odbywają się w pomieszczeniu Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu, w sali na parterze (wejście obok portierni). Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia, które w dniu rozpoczęcia zajęć są pomiędzy 22 a 29 tygodniem ciąży. Zapisy odbywają się online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu lub zdjęcia karty ciąży z widocznym adresem zamieszkania i wiekiem ciąży na maila szkolarodzenia@boromeuszki.wroclaw.pl. Serdecznie zapraszamy!